СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Центральна лабораторія

Виконує комплекс лабораторних та інших робіт.

Центральна лабораторія атестована на проведення вимірювань складу та властивостей гірських порід, твердих негорючих і горючих корисних копалин та продуктів їх переробки, мінералів, питних, природних (підземних, поверхневих) стічних та зворотних вод, ґрунтів, донних відкладень, природних та техногенних об ́єктів довкілля у сфері та поза сферою державного метрологічного нагляду, свідоцтво про атестацію No 060/2011 і чинне до 26 грудня 2016 року.

ЦЛ використовує в своїй роботі більш ніж 200 методик для аналізу гірських порід, руд, грунтів, природних і стічних вод, об’єктів навколишнього середовища.

Управління виробничо-технічного обслуговування

Виконує комплекс робіт по видобутку блокового каменю.

Геологорозвідувальна експдіция No 37

Виконує комплекс геолого-пошукових, геологорозвідувальних, геохімічних, лабораторних, договірних та інших робіт.

Пошуково-знімальна експедіція No 46

Виконує комплекс геолого-пошукових, геологорозвідувальних, геофізичних, геохімічних, договірних та інших робіт.

Пошуково-знімальна експедиція No57

Виконує комплекс геологічних, топографо-геодезичних, геохімічних і договірних робіт, а також робіт по виробничо-технічного забезпечення і обслуговування геологорозвідувальних і геолого-пошукових робіт.

Пошуково-знімальна експедиція No 60

Виконує комплекс геологічних, геофізичних, радіоекологічних, лабораторних, дослідно-конструкторських, договірних та інших робіт.

© 2018 Kirovgeologiya