Відпрацювання родовищ урану відкритим методом та методом ПВ зменшить собівартість ядерного палива для України

27/01/2017

Про це йдеться у пропозиціях, які КП «Кіровгеологія» подало до Проекту «Енерегтична стратегія України до 2035».

На думку Генерального директора КП «Кіровгеологія» Віталія Нельги, у Проекті енергетичної стратегії України до 2035 року слід приділити більшу увагу до однієї з найважливіших складових частин ядерного сектору енергетики – мінерально-сировинній базі та удосконалення її структури:

«Необхідність розвитку мінерально-сировинної бази урану України, обумовлене як структурою вартості кінцевого ядерного палива (уранова руда складає до 46% його собівартості), так і тим, що Україна видобуває близько 30% уранової руди від загальної потреби», - зауважив Віталій Нельга.

Зокрема, Генеральний директор КП «Кіровгеологія» зауважив, що серед наявних родовищ в Україні, запаси руди складають близько 250 тис. т U3O8. Основна їх частина пов’язана із великими за запасами родовищами альбітитової рудної формації, уранові руди яких за якістю належать до рядових і бідних, з високою собівартістю їх видобутку підземним способом.

«Враховуючи те, що вартість уранової руди складає до 46% собівартості кінцевого ядерного палива, до розряду першочергових завдань належить забезпечення приросту запасів урану, обсяг якого не тільки би забезпечив поточну експлуатацію родовищ, але і дозволив суттєво удосконалити їх структуру за рахунок підготовки до промислового освоєння родовищ придатних для відкритої експлуатації, для експлуатації методом підземного вилуговування на місці їх залягання, а також родовищ з комплексними рудами. Це дозволить суттєво зменшити собівартість видобутку урану, а відповідно і собівартість кінцевого ядерного палива», - вважає Генеральний директор КП «Кіровгеологія» Віталій Нельга.

Справка:
19 грудня 2016 року Проект «Енерегтична стратегія України до 2035» було розміщено на офіційному сайті Міненерговугілля для експертного та громадського обговорення з метою отримання відповідних зауважень та пропозицій. Цей проект Стратегії широко обговорюється, як державними органами, так і громадськими організаціями. Наразі процес обговорення триває і надходять пропозиції та зауваження до нього.

© 2018 Kirovgeologiya